ISTORIJA FOTOGRAFIJE

Fotografija je nastala u Francuskoj prve polovine XIX veka,Zoze Nisefor Nieps je 1822.godine izradio prvu fotografiju na kalajnoj ploci dimenzija 16x20cm.Sluzio se kamerom obskurom,u pocetku malog formata snimka 3x3.Plocu je presvlacio slojem asfalta,a ekspozicija je trajala osam sati na letnjem suncanom danu.Slika je razvijana u biljnim uljima.Slika je bila obrnuta kao u ogledalu,pa je od 1825.poceo da fotografise kroz prizmu sa ogledalom ispred sociva.Za zvanicni nastanak fotografije vezuje se godina 1839. Kada je Luj Zak Mande Dager demonstrirao fotografiju na posrebrenoj metalnoj plocikoju je prvo izlagao uticaju joda I dobijao srebro-jodid.Dosao je do zakljucka da se emulzija moze razviti isparavanjem zive,sto je uticalo na skracenje ekspozicije na 15 min.